Uten salg kan du slukke lyset og gå hjem!
 

For å bygge bunnlinje må du ha fokus på topplinje.
 

SALGSANALYSE. 
ENDRE FORUTSETNINGER.​​

RIKTIG MÅLPROSESS.
SALGSTRENING.

RESULTATER.

VI TREFFER KUNDER
TJENESTER
PROSESSER

Har du de samme selgerne på topp – og bunn, år etter år?

Vil du vite hvorfor?

 

PR | 
FEB 2016
Vi hadde ledermøte i TE avdelingen nå i morges, og det var bare godlyd ang. gårsdagen. Alle ser at det her er interessante mekanismer å gripe tak i. Vi kommer til å få inn salgsmøter som et fast punkt på dette ledermøtet.

Med vennlig hilsen
Kristin Stømer Frafjord
Avd. leder prosjektutvikling

Kruse Smith AS

 

 

Hvor verdifullt er målet egentlig?
Hva er tapsopplevelsen hos selger ved ikke å nå målet? 

Kompetanse områder

> Ferdighetstrening i salg.

> Kommersiell rådgiving

> Foredrag og kick offs.

> Salgsanalyse i bedriften og pilotering.

> Hele bedriften som salgsavdeling.

​> Organisering av:

​>"Undercover customer».      
   Bevisste kunder som ser
    etter de områdene du jobber med å    
    utvikle.

    Salgskonkurranser

    Kundeundersøkelser

    Medarbeiderundersøkelser

    Kampanje gjennomføring

    Prospekterings prosess.

>  Trening av salgsledere

​>  Trening i salg av budskap,
    presentasjoner og
    forhandlinger.

​>  Mental trening.  WOOP - mer enn
   bare å tenke positivt
.

 

 

Vi garanterer at vi sammen skaper markante resultater.

«Har kulturen hos dere gått i komfortfella?»

Prosesser

Atferdsøkonomiske prinsipper ligger til grunn for all trening og opplæring i regi av Best På Trening. En forståelse av prinsippene for menneskets autopilot og selvkontroll kombinert med riktig bruk av «dyttere» resulterer i utvikling. Utviklings prosessene er basert på mer enn 15 års trenererfaring. Vi jobber med det som virker, og med egne karrierer i salg er ikke dette noe vi har lest om. Vi har gjort det!

 

Hjernen trenger repetisjon og øving for å automatisere riktig atferd. Mennesker i salg som er rustne i faget selger dårlig. Så enkelt er det.


Hvilke sesonger har virksomheten? Hvor trent er man når sesongen begynner? Det hjelper lite å være i form når mesterskapet er over.