Salgstrening som gir resultater!

Anders Lingjærde Mørk er daglig leder, salgsutvikler og medforfatter til boken «Endringskoden».

Anders Lingjærde Mørk er daglig leder, salgsutvikler og medforfatter til boken «Endringskoden».

Utvikling må ta utgangspunkt i fakta. En analyse av dagens situasjon er nødvendig for å bestemme hvor skoen trykker. Hvor – eller hvorfor selger bedriften mindre enn den burde ha gjort?

Hvordan tilrettelegger man best for å lykkes med salg. Endring skjer når omgivelser og forutsetninger endres, og når beskrivelser og rutiner endres.

Trening må være bevisst tilpasset. Trening for treningens skyld gir ingen effekt. Salgsutvikling innebærer å endre og tilpasse kontekst og rutiner. Læring er grunnstenen for å få til utvikling. Det eneste stedet man oppnår læring er utenfor egen komfortsone.

Vi er spesialister i å utvikle forhandlere, enten de er fritt stående eller tilknyttet en kjede. Enhver virksomhet lever sitt eget liv langt utover de etablerte sannhetene rundt «beste praksis», osv. Kunnskapen vi har på dette området er utviklet over lang tid i samarbeid med våre kunder.

Tjenester

           Kompetanseområder:

 • Ferdighetstrening i salg
 • Trening av salgsledere
 • Prosjekteringsprosess
 • Kommersiell rådgiving
 • Salgsanalyse i bedriften og pilotering

 • Mental trening. WOOP – mer enn bare å tenke positivt
 • Hele bedriften som salgsavdeling

            Organisering av:

 • Undercover customer
 • Leads
 • Foredrag og kick offs
 • Salgskonkurranser
 • Kundeundersøkelser
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Gjennomføring av kampanjer
 • Presentasjoner og
      forhandlinger

Har du de samme selgerne på topp – og bunn, år etter år? Vil du vite hvorfor?

Hvor verdifullt er målet egentlig? Hva er tapsopplevelsen hos selger ved ikke å nå målet?

«Har kulturen hos dere gått i komfortfella?». Vi garanterer at vi sammen skaper markante resultater.

Prosesser

Atferdsøkonomiske prinsipper ligger til grunn for all trening og opplæring i regi av Best På Trening. En forståelse av prinsippene for menneskets autopilot og selvkontroll kombinert med riktig bruk av «dyttere» resulterer i utvikling. Utviklings prosessene er basert på mer enn 15 års trenererfaring. Vi jobber med det som virker, og med egne karrierer i salg er ikke dette noe vi har lest om. Vi har gjort det!

Hjernen trenger repetisjon og øving for å automatisere riktig atferd. Mennesker i salg som er rustne i faget selger dårlig. Så enkelt er det.

Hvilke sesonger har virksomheten? Hvor trent er man når sesongen begynner? Det hjelper lite å være i form når mesterskapet er over.

PR

Vi hadde ledermøte i TE avdelingen nå i morges, og det var bare godlyd angående gårsdagen. Alle ser at det her er interessante mekanismer å gripe tak i. Vi kommer til å få inn salgsmøter som et fast punkt på dette ledermøtet.

Med vennlig hilsen
Kristin Stømer Frafjord
Avd. leder prosjektutvikling
Kruse Smith AS

La oss hjelpe bedriften din nå sine salgsmål!

Vi garanterer at vi sammen skaper markante resultater.

Best på Trening AS