Hva gjør vi

Vi skreddersyr foredrag, som inspirerer til handling, om relevante og aktuelle tema for bedriften.

«Ledere og målprosess» er et sterkt virkemiddel for å holde fokus på målet og sikre gjennomføringskraft.

Skal vi endre atferd må vi først og fremst øke vår kollektive innsikt som ledere i hvordan hjernen vår egentlig fungerer og tar beslutninger slik at vi sammen kan endre kontekst.

Kort fortalt betyr det innsikt i hjernens to parallelle beslutningssystemer som virker samtidig, i en beslutningssituasjon. Vi har det vi atferdsøkonomer kaller system 1 (autopiloten) og system 2 (selvkontrollen). System 1 søker umiddelbar belønning, handler raskt og intuitivt, er lat og hater endringer. System 2 (selvkontrollen) analyserer, er rasjonell, håndterer lite informasjon av gangen, handler sakte og blir fort sliten.

Tradisjonell ledertrening der vi lærer oss ulike metoder/teknikker påvirker system 2, og er naturligvis helt nødvendig som første steg. Men mer innsikt endrer ikke system 1 og våre automatiserte og ubevisste vaner som ledere. Tvert imot viser forskning at det kan forsterke eksisterende vaner siden vi ubevisst har en ubevisst tendens til å bekrefte oss selv («confirmation bias»).

System 1 lærer og beslutter på en helt annen måte enn system 2 og uten innsikt i hvordan system 1 og system 2 lærer, vil det ikke skje noen endring av og vi vil fortsette å gjøre som før. Greier vi ikke endre system 1 og automatisere ny atferd til nye ledervaner skjer ingen endring.

Effektiv ledertrening handler derfor om innsikt i hvordan system 1og system 2 fungerer og påvirker hverandre.

System 1 (autopiloten) lærer kun gjennom egen erfaring og gjennom å erfare konsekvensen av egne handlinger i hverdagen der risiko for å feile er en del av virkeligheten.

Skal vi lykkes med å påvirke og endre atferd må vi på den ene siden beslutte hvilken ny atferd vi ønsker å endre. Dette krever analyse og rasjonell innsikt (system 2) slik vi ofte lærer på tradisjonelle kurs eller av en coach. Dernest må vi bruke denne innsikten til å designe og endre den kontekst vi er en del av i hverdagen slik at den underbygger den nye atferd vi ønsker.

Ledertrening i det virkelige liv handler derfor om å bli bevisst hva du vil endre og deretter endre kontekst slik at den underbygger og «dytter» atferd i ønsket retning.

Vi designer og leder prosesser, der utvikling av viktige KPI-er og gjennomføringskraft står i fokus.

Mange tror at suksess handler om sunn fornuft, selvkontroll, vilje, motivasjon, tydelige mål og planer, bedre kommunikasjon, ta et skritt av gangen, tenke positivt og ha tro på seg selv. Studier viser imidlertid at 90 % mislykkes med endringer av atferd selv om vi vil, er motiverte og vet hva som kreves. En hovedårsak er ifølge den voksende atferdsøkonomien at hjernen både er lat, irrasjonell og ufornuftig på en forutsigbar måte. Den hater endringer og har utviklet en rekke såkalte kortslutninger for å bevare status quo.

Løsningen for å skape reelle endringer og prestasjonsforbedringer innen et område som f. eks. salg, er ifølge moderne atferdsøkonomisk forskning, å bruke smarte «dyttere» for å hjelpe selvkontrollen.

Vi er benytter derfor en tilnærming med pilotering i mindre skala før man ruller ut et helt program. I pilot ser man hva som virker – og hvorfor ting ikke virker. Hvilke endringer i kontekst (innhold og omgivelser) må endres for i det hele tatt å komme i mål med det man ønsker å oppnå. Det blir som et forskningsstudie hvor fakta underbygger virkning.

Pilotering er grunnlaget for hva som skal utvikles og hvordan det skal gjøres.

Vi designer og leder prosesser, der utvikling av viktige KPI-er og gjennomføringskraft står i fokus.Mange tror at suksess fremst handler om sunn fornuft, selvkontroll, vilje, motivasjon, tydelige mål og planer, bedre kommunikasjon, ta et skritt av gangen, tenke positivt og ha tro på seg selv. Studier viser imidlertid at 90 % mislykkes med endringer av atferd selv om vi vil, er motiverte og vet hva som kreves. En hovedårsak er ifølge den voksende atferdsøkonomien at hjernen både er lat, irrasjonell og ufornuftig på en forutsigbar måte. Den hater endringer og har utviklet en rekke såkalte kortslutninger for å bevare status quo.Et eksempel på en slik kortslutning er at på tross av at studier dokumenterer at 90 % mislykkes med endringsprosesser, så tror 90 % at de vil lykkes. Vi kaller dette for 90/90-paradokset!Atferdsøkonomer ignorerer naturligvis ikke menneskets frie vilje, sunn fornuft og selvkontroll, men kan dokumentere at selvkontrollen og den sunne fornuft har mye sterkere begrensninger enn de fleste av oss tror.Løsningen for å skape reelle endringer og prestasjonsforbedringer innen et område som f. eks. salg, er ifølge moderne atferdsøkonomisk forskning, å bruke smarte «dyttere» for å hjelpe selvkontrollen. (Mestringskoden Johansen/Hegnar forlag 2015).

Marshmallow-metoden er utviklet basert på moderne atferdsøknomisk innsikt og forskning. Sammen med ledelsen utvikler og implementerer vi flere «dyttere», som vi beviselig vet påvirker endringer.

Vi snakker om tre type dyttere:

– Individuelle dyttere, slik som innsikt og kunnskap

– Sosiale dyttere, slik som målmøter, coachende lederatferd etc

– Teknologiske dyttere, slik som app for egenkontroll, sjekklister, løpende atferdsfeedback etc.

Marshmellow metoden er «evidence-basert». Dette innebærer at vi sammen med kunden definerer et forbedringsområde med stort potensial og tilhørende KPI, som for eksempel salg. Vi definerer en hypotese på beste praksis på definerte KPI og designer deretter «dyttere» sammen med ledelsen. Vi setter deretter i gang pilot over en definert periode for å få bekreftet eller avkreftet hypotesen

La oss hjelpe bedriften din nå sine salgsmål!

Vi garanterer at vi sammen skaper markante resultater.

Best på Trening AS